مدول های بیوراکتور غشایی MBR

برای مشاهده و دانلود اطلاعات بیشتر بر روی مدول های زیر کلیک نمایید!

درباره بیوراکتورغشایی MBR

بیوراکتور غشایی MBR ، ترکیب فرایندهای بیولوژیکی با جداسازی غشای (Membrane Separation) یکی از جدیدترین تکنولوژی های تصفیه فاضلاب می باشد که به سرعت در حال رشد در این صنعت است. غشاهای MBR که از نوع اولترافیلتراسیون(UF) می باشند، جایگزین واحدهای ته نشینی، فیلتراسیون شنی و گندزدایی می شوند که در روش های سنتی لجن فعال Conventional Activated Sludge (CAS) برای جداسازی مواد معلق استفاده می شدند. مدولهای MBR از نوع مستغرق در تانک بیولوژیک (لجن فعال) یا در تانک جانبی قرار می گیرند و تحت عملیات وکیوم در حالیکه توده زیستی (Biomass) در پشت غشاء باقی می ماند آب از درون غشاء و مدول عبور کرده و خارج می شود. بیوراکتور غشایی MBR علاوه بر اینکه کیفیت خروجی بسیار بالایی دارند، مساحت کمتری نسبت به سیستمهای سنتی اشغال می کنند و در مقابل شوک های تغییرات ورودی مقاومترند.
تکنولوژی بیوراکتور غشایی MBR موجب عملکرد فرایند بیولوژیکی با دوره طولانی عمر لجن ( معمولا بین 20 تا 100 روز) و افزایش غلظت MLSS در محدوده  mg/Lit 15000-8000 می شود. غلظت های زیاد MLSS و میزان بالای SRT مزایای زیادی را شامل خواهد شد که عبارتند از تثبیت عملکرد لجن فعال، نیترفیکاسیون کامل و کاهش تولید لجن مازاد. غلظت بالای MLSS همچنین موجب کاهش حجم مورد نیاز هوادهی به مقدار 30 تا 50 درصد در مقایسه با روش سنتی است.

پکیج های بازچرخانی آب سیاه و خاکستری

اجزای سیستم شامل موارد ذیل می شوند:
-تانک MBR
-واحد CIP
-پمپ پرمیت
-بلوئر هوادهی
-ادوات کنترلی و ابزار دقیق
-تابلو کنترل

مزایای محصول:

-انطباق با فضا و مساحت موجود
-کم جا و فشرده
-اتوماتیک و حداقل بهره برداری
-مدولار و قابل توسعه
-کیفیت بالای پساب تصفیه شده با قابلیت استحصال آب صنعتی
-نصب سریع

مشخصات فنی پکیج های فیلتراسیون:

مشخصات پساب تصفیه شده: