درباره اسپیناس

اسپیناس با رویکرد ارایه خدمات و راه کارهای موثر و بهینه در تامین و تجهیز تکنولوژی های تصفیه و بازیافت آب و پساب فعالیت می کند.
این شرکت در سال 1392 فعالیت های خود را بصورت بازرگانی آغاز کرده است. از سال 1394 تمرکز شرکت بر تکنولوژی های ویژه ای چون MBR ، SBR ، DAF و ZLD معطوف شد.
در حال حاضر علاوه بر فروش محصولات از مسیر نمایندگی های انحصاری خارجی در دست خود، تیم مهندسی اسپیناس اقدام به طراحی و ساخت محصولات داخلی با هدف ایجاد ارزش برای مشتری نموده است.
شناسایی و استاندارد سازی محصولات و تکنولوژی های داخلی و خارجی جهت پوشش دادن نیازهای کامل مشتریان از رویکردهای استراتژیک این مجموعه می باشد.
گروه صنعتی اسپیناس شامل تیم های طراحی و مهندسی، ساخت و تامین می باشد که سعی در تکمیل چرخه خدمات رسانی به مشتری دارد