طراحی، ساخت و فروش تجهیزات تصفیه و بازیافت آب و پساب

 

شرکت اسپیناس از سال 1392 فروش محصولات و تجهیزات، تصفیه و باز یافت آب و پساب فعالیت خود را آغاز کرده است و از سال 1394 تمرکز این مجموعه بر تکنولوژی های ویژه MBR ، SBR ، DAF و ZLD معطوف شد. گروه صنعتی اسپیناس با تیم متخصص طراحی و مهندسی و با ایجاد نمایندگی های انحصاری خارجی و طراحی و ساخت محصولات داخلی ، آماده همکاری با تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری ، صنعتی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد.

راهکارها

مقالات

برخی از مشتریان