طراحی آشغالگیرهای مکانیکی

طراحی آشغالگیرهای مکانیکی

ملاحظات طراحی آشغالگیرهای مکانیکی محل قرارگیری دستگاه‌های آشغالگیر مکانیکی با توجه به سایر تجهیزات تصفیه تعیین می شود. آشغالگیر های مکانیکی می توانند در بالادست

ادامه »
انواع صفحات آشغالگیری

انواع صفحات آشغالگیری

انواع صفحات آشغالگیری به طور معمول ، چهار نوع صفحه در انواع آشغالگیر مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. میله‌ای (bars) سیم گوه‌ای (wedge wire)

ادامه »