دریچه های تصفیه خانه پرکندآباد-بهمن 96

دریچه های تصفیه خانه پرکندآباد-بهمن 96

پروژه

: طراحی و تامین دریچه های اصلی ورودی-SS304- به همراه محرک های برقی Auma

سیستم بازیافت فاضلاب (MBR) مجتمع تجاری کوروش – خرداد ماه 96

سیستم بازیافت فاضلاب (MBR) مجتمع تجاری کوروش - خرداد ماه 96

پروژه

: تامین و خدمات مهندسی مدول های MBR

مراحل فرآیند

: پیش تصفیه+ MBR+ Ozone

تکنولوژی

:Membrane Bioreactor 

سیستم پیش تصفیه ترکیبی سعید آباد -2015

سیستم پیش تصفیه ترکیبی سعید آباد -2015

پروژه

: تامین سیستم آشغالگیری و دانه گیری (ترکیبی)   -10 Lit/Sec

مراحل فرآیند

: آشغالگیری ریز- دانه گیری و فشرده سازی

تکنولوژی

 : IN-EKO, Combined Pretreatment

Ref. : IN-EKO*

سیستم تصفیه تکمیلی (میکرواسترینر)-سپاهان شهر-2013

سیستم تصفیه تکمیلی (میکرواسترینر)- سپاهان شهر- 2013

 

پروژه

: تامین دو دستگاه درام میکرواسکرین (20 میکرون)  – 35Lit/Sec

مراحل فرآیند

: آشغالگیری-میکرواسترینر

تکنولوژی

 :IN-EKO, Micro Screen

کیفیت ورودی و خروجی

 :Tss: 120/20 ppm

Ref. : IN-EKO*

جداکننده روغن (API)- ترمینال نفتی گناوه-2015

جداکننده روغن (API)- ترمینال نفتی گناوه-2015

پروژه

: طراحی و تامین تجهیزات دو واحد جداکننده روغن -50m3/hr

مراحل فرآیند

: API+Oil Skimmer

تکنولوژی

 : Probig-nonmetalic Scrapr

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*

آبگیری لجن پتروشیمی تخت جمشید-2015

آبگیری لجن پتروشیمی تخت جمشید-2015

پروژه

:نظارت بر نصب و راه اندازی واحد آبگیری لجن فاضلاب صنعتی-2m3/hr

مراحل فرآیند

: Flocculation+Dewatering

تکنولوژی

 :   Huber Screw Press

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*

تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

پروژه

: نصب و نظارت بر راه اندازی پکیج جدید MBR،DAF و آبگیری لجن -160m3/day

مراحل فرآیند

: Combined Pretreatment+DAF+MBR+Screw Press

تکنولوژی

 : By Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*

تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

پروژه

:طراحی و ساخت تانکر قابل حملMBR

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*

استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی شکوهیه قم-2012

استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی شکوهیه قم-2012

پروژه

:MBR مدول های-250m3/d

مراحل فرآیند

:Screen+MBR+Po

تکنولوژی

 : Microclear

استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی سمنان-2012

استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی سمنان-2012

پروژه

:MBR مدول های-1200m3/d

مراحل فرآیند

:Screen+MBR+Po

تکنولوژی

 : Microclear