دیسک میکرواسکرین

دیسک فیلتر برای فیلتراسیون حجم بالای پساب و همچنین کیفیت بالای آب تصفیه شده، طراحی شده است. این تجهیز برای فیلتراسیون آب از واحد های تصفیه پساب، استخرهای پرورش ماهی، صنایع کاغذ، صنایع غذایی و برای بازچرخانی آب برج خنک کننده در نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی موارد، این فیلتر ها برای بازیافت مواد ارزشمند از آب فرایندی مورد استفاده قرار می گیرند.

اصول

 ابتدایی ترین المان فیلتراسیون ، یک سگمنت فیلتر پوشیده شده با توری است. جریان آب ورودی به فضای داخلی، از توری عبور می کند، در حالی که ناخالصی های کوچک در توری به دام می افتند. سگمنت های فیلتر بر روی شفت دیسک قرار می گیرند و هر 12 سگمنت یک دیسک را تشکیل می دهد. تعداد دیسک ها، ظرفیت و در واقع سایز فیلتر را تعیین می کنند.دیسک فیلتر با 4، 6، 10، 16 و 24 دیسک با گستره فیلتراسیون از 5 تا 200 میکرومتر قابل ساخت می باشند.فرایند فیلتراسیون در این سیستم به صورت پیوسته است.

تنوع پذیری محصول:

 • توانایی ساخت با توجه به ظرفیت مورد نیاز فیلتراسیون
 • با توجه به محل نصب دستگاه، قابل نصب در کانال های بتنی و یا تانک استیل
 • قابلیت ساخت دستگاه با توجه به کیفیت مورد نیاز آب فیلتر شده
 • روش تخلیه لجن می تواند از طریق ثقلی و یا پمپ انجام گیرد.

مزایای فیلتر درام:

 • فیلتراسیون جریان های بزرگ تا ظرفیت 500 لیتر در ثانیه
 • فیلتراسیون با سایز فیلتر از 5 میکرومتر
 • کیفیت بالای آب تصفیه شده
 • نیاز به فضای کم در مقایسه با ظرفیت فیلتر
 • جایگزین مناسب فیلترهای درام میکرواسکرین
 • هزینه های پایین عملیاتی و سرمایه گذاری
 • قابلیت اطمینان بالا
 • مقاومت بالا در برابر سایش و آسیب