آشغالگیر اسکرو

این تجهیز در واحد های تصفیه پساب کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد که قابل استفاده در موارد صنعتی نیز می باشد. کاربرد آن در پیش تصفیه و آشغالگیری آب و پساب های شهری و صنعتی است. عملکرد این محصول شامل به دام انداختن ذرات جامد، فلاشینگ، آبگیری و فشرده سازی آنها است. مزایای این محصول شامل موارد ذیل می باشد:

  • ساختار ساده
  • عدم نیاز به فضای زیاد 
  • انعطاف پذیری و تنوع بالای محصولات
  • عملکرد کاملا اتوماتیک
  • مصرف پایین انرژی

تنوع و انعطاف پذیری محصول:

  • تغییر عرض کانال از 0.3 تا 0.6 
  • فاصله میله های آشغالگیر ریز دانه: بین 3 تا 6 میلیمتر
  • فشرده سازی یکپارچه
  • گزینه اسکرین فلاشینگ