شرکت تامین تجهیزات تصفیه خانه آب و فاضلاب اسپیناس در دوازدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت آب و فاضلاب تهران – ایران حضور داشت . 
ما مفتخریم که بیش از 400 نفر از غرفه اسپیناس بازدید کردند.

بازدید کنندگان در مورد فعالیت های گسترده شرکت اسپیناس و جدیدترین تکنولوژی‌های موجود در صنعت آب و فاضلاب مطلع شدند .

 www.watex.ir