تصفیه پساب غیر متمرکز

بسیاری از جوامع ، سیستم های پساب غیر متمرکز و مزایای اقتصادی و زیست محیطی آنها را مد نظر قرار داده اند. امروزه سیستم های تصفیه ی غیر متمرکز می توانند ایمنی و قابلیت اطمینان تصفیه موسوم در مقیاس بزرگ را فراهم کنند و در کنار آن فواید بسیار زیاد دیگری را هم برای جوامع ارائه دهند .

تصفیه پساب غیر متمرکز چیست ؟

این نوع تصفیه پساب انواع رویکردها برای جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد پساب های خانه های شخصی، صنایع، سازمان ها، اجتماعات اقامتی و تجاری را در بر می گیرد. ارزیابی شرایط ویژه محل برای محاسبه انواع مناسب سیستم تصفیه برای هر موقعیت ، انجام می شود .

این سیستم ها بخشی از زیرساخت های دائمی هستند و به عنوان امکانات مستقل می توانند مدیریت شوند و یا با سیستم های تصفیه پساب مرکزی یکی شوند. این سیستم ها طیف وسیعی از روش های تصفیه از روش های ساده و منفعل تصفیه ( تصفیه با پراکنده کردن در خاک که معمولاً به عنوان سیستم داخلی یا Septic مورد استفاده قرار می گیرد) تا روش های مکانیزه و پیچیده تر مانند واحدهای تصفیه پیشرفته که پساب را از چندین ساختمان جمع آوری و تصفیه می کنند و به آبهای سطحی و یا خاک تخلیه می کنند ، را فراهم می آورند.

این سیستم ها معمولا در نقاطی که پساب تولید می شود و یا در نزدیکی آنها ، نصب می شوند . مواردی که به سطح آب یا خاک تخلیه می شوند، ملزم به داشتن مجوز محیطی لازم می باشند . این سیستم ها می توانند:

 • در مقیاس های متفاوت شامل خانه ­های شخصی ، محل های کسب و کار و یا جوامع کوچک مورد استفاده قرار گیرند.
 • پساب را تا رسیدن به سطوح حفاظتی سلامت عمومی تصفیه کنند .
 • با قوانین و مقررات شهری و استانی مطابقت داشته باشند.
 • در مناطق روستایی، حومه شهر و شهری به خوبی کار کنند.

چرا سیستم های تصفیه پساب غیر متمرکز ؟

تصفیه پساب غیر متمرکز می تواند جایگزینی هوشمند برای جوامع ، با در نظر گرفتن سیستم های جدید یا اصلاح ، جایگزینی و یا گسترش سیستم های تصفیه پساب موجود باشد .

برای بسیاری از جوامع ، سیستم های تصفیه ی غیر متمرکز می تواند :      

 • مقرون به صرفه و اقتصادی باشد
 • اجتناب از هزینه های سرمایه گذاری زیاد
 • کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری
 • ترویج فرصت کسب و کار
 • سبز و پایدار است
 • سودمند برای کیفیت و دسترسی به آب
 • در حین حفظ فضای سبز ، پاسخگویی رشد و توسعه است .
 • ایمن در حفاظت از محیط زیست ، سلامت عمومی و کیفیت آب
 • محافظ سلامت جوامع
 • کاهش آلاینده های متداول، مواد مغذی و آلاینده های در حال ظهور
 • کاهش آلاینده ها و مخاطرات سلامتی مربوط به پساب

تصفیه پساب غیر متمرکز می تواند به عنوان راه حلی معقول و منطقی برای جوامع با هر اندازه و جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد . همانند سیستم های دیگر ، سیستم های غیر متمرکز برای ارائه ی مزایای ( فواید ) بهینه، می بایست به درستی طراحی ، نگهداری و بهره برداری شود. سیستم های غیر متمرکز ، جوامع را در دستیابی به پایداری سه گانه شامل ، خوب بودن برای محیط زیست ، اقتصاد و مردم کمک می کنند .