کلاسیفایر تصفیه خانه های فاضلاب قم، خوانسار، گلبهار، سپتاژ مشهد

پروژه

: کلاسیفایر تصفیه خانه های فاضلاب قم، خوانسار، گلبهار، سپتاژ مشهد

مشخصات

: به تعداد 7 مجموعه و به ظرفیت هر کدام 5 لیتر در ثانیه