دستگاه هواده سطحی مکانیکی (Mechanical Surface Aerators ) :

هواده سطحی

تجهیز هواده سطحی مکانیکی در تصفیه خانه های فاضلاب به منظور اختلاط و همزنی و همچنین حل کردن هوا در درون فاضلاب و در نتیجه تامین اکسیژن مورد نیاز فرایند تصفیه هوازی، مورد استفاده قرار می گیرد. هواده سطحی با تامین اکسیژن، می تواند منجر به کاهش مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب شود. هواده سطحی همچنین به منظور مدیریت کیفیت آب در حوضچه ها، دریاچه ها و تالاب ها مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که این تجهیز به طور مناسب نصب و نگهداری شود، می توانند با تامین هوا و همچنین پویایی در آب، موجب حفظ کیفیت آب شوند. در هواده سطحی اکسیژن از جو گرفته می شود.  

انواع هواده سطحی مکانیکی:

هواده های سطحی در دو دسته هواده  سطحی دور کند و هواده سطحی دور تند دسته بندی می شوند.

شرح کار هواده سطحی مکانیکی:

در هواده سطحی اکسیژن از جو گرفته می شود.  به این منظور هواده سطحی مایع را از پایین سطح آب، به سمت بالا ( به سمت هوا) فشار می دهد و از طریق شکستن مایع به قطرات ریز ، مساحت سطح تماس مایع و هوا را افزایش داده که منجر به افزایش انتقال هوا و اکسیژن به درون قطرات فاضلاب می شود. سپس قطرات مایع غنی از اکسیژن  به سمت سطح مایع برگردانده می شوند و براثر توربولنسی ایجاد شده از حرکت هواده سطحی، با سایر بخش های فاضلاب مخلوط می شوند که در نهایت منجر به افزایش بازدهی هوادهی شده و اکسیژن مورد نیاز فرایند تصفیه فاضلاب تامین می گردد.  عملکرد هواده های سطحی مکانیکی وابسته به مقدار سطح تماس هوا و آب است. با توجه به این نکته که هواده سطحی بر روی سطح نصب می شوند، برای هوادهی و تامین اکسیژن در قسمت های بالای مخزن و یا بدنه مایع موثر می باشد.

فروش هواده سطحی

موارد کاربرد هواده سطحی مکانیکی:

هواده سطحی به منظور بهره برداری پیوسته و بدون دردسر با حداقل بهره برداری می تواند در تصفیه خانه های آب و فاضلاب در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • لاگون های هوادهی
 • تانک های تثبیت کننده
 • تانک های SBR(به منظور رهاسازی گازهای ناخواسته از آب)
 • واحد های تصفیه فاضلاب لجن فعال
 • دایجستر های هوادهی
 • فرایند های تصفیه تکمیلی
 • تانک متعادل‌سازی
 • تصفیه شیرابه
 • هوادهی تکمیلی

مزایای هواده سطحی مکانیکی:

 • نصب آسان
 • هزینه کم بهره برداری
 • عملکرد بدون دردسر و مشکل
 • بازدهی بالای انتقال اکسیژن
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • عملکرد مناسب در عمق کم آب
 • توان یکنواخت این تجهیز، خسارات مربوط به شوک جریان الکتریکی به موتور را به حداقل می رساند.