انواع بدنه فیلتر با کارایی بالا (Filter Housing High Performance)

این بدنه فیلترها، یونیت های مونتاژ شده کامل برای تصفیه پساب بیولوژیکی با کاست های غشایی مستغرق می باشند که شامل:

  • کاست غشا MicroClear® MCXS2
  • فیلتر از جنس استیل ضد زنگ 1.4571
  • پخش کننده صفحات غشایی برای هوادهی حباب متوسط در مخزن فیلتراسیون که برای فواصل صفحه ای در فیلترهای میکروکلییر بهینه سازی شده است.

MX800

سطح غشایی
800m2

ابعاد (LxWxH) 
313x96x243 cm

دانلود اطلاعات

MX640

سطح غشایی
640m2

ابعاد (LxWxH)
264x96x243 cm

دانلود اطلاعات

MX384

سطح غشایی
384m2

ابعاد (LxWxH)
227x74x194 cm

دانلود اطلاعات

MX800-640

سطح غشایی
640m2

ابعاد (LxWxH)
313x96x243 cm

دانلود اطلاعات

MX640-M512

سطح غشایی
512m2

ابعاد (LxWxH) 
264x96x243 cm

دانلود اطلاعات

MX432

سطح غشایی
432m2

ابعاد (LxWxH)
172x98x220 cm

دانلود اطلاعات