فیلتر درام اسکرو

این محصول اشیا و ذرات غیر محلول در آب با سایز بزرگ تر از 0.1 میلیمتر را به دام می اندازد و آنها را فشرده می کند. از جمله مزایای این محصول موارد ذیل می باشد:

  • سطح بالای پیش تصفیه درشت دانه (آشغالگیری درشت دانه)
  •  سطح فیلتراسیون بالا
  •  فیلتراسیون با استفاده از غربال استیل مقاوم ضد زنگ
  •  جداسازی، آبگیری و فشرده سازی (همزمان) با استفاده از یک فرایند

تنوع و انعطاف پذیری محصول:

  • سری های براساس پارامترهای ورودی
  • توانایی نصب فبلتر در یک کانال و یا یک لوله استیل ضدزنگ
  • چگالی غربال فیلتراسیون از 0.1 تا 3 میلیمتر
  • Flushing operation  برای ذرات و مواد گرفته شده (حبس شده)
  • امکان ساخت سفارشی hopper برای نیازها و شرایط خاص