کرونا ویروس از تماس با افراد آلوده پخش می‌شوند

کرونا ویروس و ارتباط آن با آب و فاضلاب

کرونا ویروس چگونه پخش می شود؟

به گفته فدراسیون محیط زیست (WEF) ، بیشتر اوقات ، کرونا ویروس ها در حین تماس نزدیک از شخص به شخص دیگر پخش می شوند و تصور می شود که عمدتاً از طریق قطرات تنفسی زمانی که فرد آلوده، سرفه یا عطسه می کند، اتفاق می افتد. ارتباط نزدیک مانند پیاده روی در گذر از شخص، معمولا به عنوان طرق انتقال بیماری در نظر گرفته نمی شود.
به گفته WEF ، در حال حاضر مشخص نیست كه آیا ذرات ویروسی می توانند از طریق آب انتقال یابند و یا پس از قرارگیری در هوا معلق شوند و باعث تداوم عفونت شوند.
به گفته مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها در اروپا ، در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر انتقال کرونا ویروس از هوا   (COVID-19)  موجود نیست.

آیا کرونا ویروس در فاضلاب موجود است؟

اطلاعات اخیر حاکی از آن است که COVID-19 ممکن است از طریق مسیر مدفوع منتقل شود . سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) به کارگران توصیه می کند که پسماندهای جامد آلوده به کرونا ویروس را کنترل کنند زیرا این نوع پسماندها در  دسته B زباله های پزشکی قرار می گیرند.

مطالعات قبلی که به بررسی پایداری ویروس کرونا و سارس در فاضلاب پرداخته اند، تأکید می کنند که در صورت عدم ضد عفونی، ویروس ها می توانند از ساعت ها تا روزها در فاضلاب زنده بمانند.

طبق گفته WEF، کارگران آب و فاضلاب، نیازی به اقدامات احتیاطی ویژه ندارند. با وجود این ، به کارگران توصیه می شود  که از شیوه های روتین برای جلوگیری از قرار گرفتن در فاضلاب استفاده کنند. استفاده از کنترل های مهندسی و اجرایی ، شیوه های ایمن کار و تجهیزات شخصی (PPE)  که معمولا برای انجام کارهای مورد نیاز هنگام کار با فاضلاب تصفیه نشده مورد نیاز هستند.

با توجه به اینکه کرونا ویروس در مدفوع و فاضلاب و آب آلوده نیز ماندگاری دارد، باید به تصفیه ایمن آب و فاضلاب، مخصوصا در تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان ها توجه بیشتری داشت.

افزایش نگرانی ها

مطابق گفته WEF، عدم حضور می تواند بر بهره برداران آب آشامیدنی و فاضلاب تأثیر بگذارد و توانایی آنها در بهره برداری و نگهداری مناسب از سیستم ها و در نتیجه خطرات بهداشت عمومی برای سلامت افراد را افزایش دهد.
در صورت بروز همه گیری شدید ، عدم حضور به علت بیماری و ترس از آلوده شدن به ویروس و نیاز به مراقبت از اعضای خانواده بیمار افزایش می یابد . همچنین غیبت کارگران سایر بخشهای اساسی و وابسته به یکدیگر مانند بخش حمل و نقل ، نیرو و مواد شیمیایی را تحت تأثیر قرار می دهد. که در نهایت می تواند خدمات از جمله تحویل مواد شیمیایی و سایر تجهیزات ضروری را تحت تأثیر منفی قرار دهد.