پیش تصفیه و محدودیت های پساب ورودی

پیش تصفیه و محدودیت های پساب ورودی به بیوراکتور غشایی

غشاها در یک سیستم MBR از مواد آلی پلیمری (PVDF ، PE یا PES) ساخته شده اند و به صورت واحدهایی (ماژول ، کاست ، قفسه) با تراکم بالا در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
تصفیه فاضلاب خام برای حفظ عملکرد پایدار بیوراکتور غشایی MBR مهم است و آشغالگیری دانه ریز برای هر سیستم پیش تصفیه ضروری می باشد. MBRها تحمل محدودی برای مواد ساینده و زبر مانند شن، مو و فیبر دارند. این مواد اگر به میزان زیاد در مخلوط مایع جمع شود ، می توانند باعث آسیب غشایی و تجمع مواد جامد و لجن بین الیاف غشایی و صفحات شود و یا باعث مسدود شدن لوله های غشایی باز در ممبران ها می شوند.
بسته به نوع تکنولوژی غشایی انتخاب شده و نوع پروژه، ترکیبی از آشغالگیر مکانیکی دانه درشت ،خردکننده ، دانه گیر ، پیش ته نشینی اولیه و آشغالگیر دانه ریز به عنوان روش های پیش تصفیه برای MBR ها توصیه می شود. با این حال ، روش های پیش تصفیه می توانند به طور گسترده ای با توجه به فن آوری و هدف های تصفیه، متفاوت باشند. در واقع ، نوآوری های اخیر در طراحی تجهیزات غشایی به سمت کاهش الزامات پیش تصفیه و کاهش حساسیت تجهیزات در برابر آشغال ها هدایت می شود.
شرکت اسپیناس برای MBR های خود معمولاً نیاز به یک آشغالگیر ریز دانه دارای مش کوچکتر از3 میلی متر یا سوراخ های (با ترجیح کمتر از 2 میلی متر) را مشخص می کنند، در حالی که MBR های جریان جانبی به طور معمول نیاز بیشتری برای آشغالگیر ریز دانه دارند.
برای جلوگیری از سرریز شدن یا خارج شدن فاضلابی که آشغالگیری نشده است، از آشغالگیرهای ریز دانه برای اوج جریان همراه با یک آشغالگیر خارج از سرویس استفاده می شود. شستشو و تراکم آشغال های جامد برای کاهش محتوای آب و مواد آلی آنها توصیه می شود.
بخش های مهم یک آشغالگیر دانه ریز شامل صفحه های چرخشی برس دار ، صفحه های روتاری درام داخلی، صفحه های روتاری درام درون کانال و صفحه های نواری متحرک است. روغن و گریس در غلظتهایی که به طور معمول در فاضلاب های شهری یافت می شود تأثیرگذاری بر عملکرد MBR ندارد، با این حال روغن و گریس آزاد باید از فاضلاب حذف شوند زیرا این امر می تواند باعث گرفتگی غشاها می شود.
پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی در موارد مختلف متفاوت است زیرا ممکن است برخی از فاضلاب های صنعتی دارای COD زیاد (>10000 ppm) ، درجه حرارت بالا ( >40oC )، TDS زیاد (>20000 ppm) یا محتوای بالای مواد جامد غیرآلی باشند.
بدون پیش تصفیه مناسب ، این فاضلاب ها ممکن است کاربرد MBR یا امکان سنجی اقتصادی آنها را به خطر بیاندازند. بیشتر فاضلاب های صنعتی نیازی به آشغالگیری دانه ریز ندارند و بعضی از آنها ممکن است فقط نیاز به پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی ، مانند لخته سازی، انعقاد و یا شناورسازی با هوای محلول (DAF) را داشته باشند.
برای انتخاب پیش تصفیه مناسب بیوراکتور غشایی، شرکت اسپیناس راهکارهای متنوعی را پیشنهاد می کند. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.