وبینار تکنولوژی مدولار بیوراکتور غشایی MBR- ساختار بلوکی

گروه مهندسی اسپیناس با رویکرد ارائه راهکارهای نوین در زمینه فناوری های بازیافت آب و پساب، شما را به شرکت در این سمینار تخصصی دعوت مینماید.

سرفصل های این وبینار شامل موارد ذیل می باشد:

  • اصول فیلتراسیون غشایی
  • فرایند بیوراکتور غشایی MBR
  • مزیت‌های MBR
  • ویژگی‌های ساختار بلوکی
  • نحوه انتخاب مدول
  • کاربردها پروژه ها در ایران 
  • خدمات MBR