نحوه عملکرد مدول های MBR

1- هوادهی جدید و بهینه شده

 • دستیابی به سرعت جریان عرضی بالا
 • کاهش مصرف هوا
 • افزایش عملکرد شستشو 
 • با استفاده از سایز بهینه حباب ها
 • طراحی بهبود یافته دیفیوزر

2- تکنولوژی غشاء مستغرق همراه با نتایج بسیار قابل قبول

 • صفحات پروپیلین مقاوم با غشاهای جوش خورده در هر دو طرف
 • حداکثر جداسازی باکتری ها و ویروس ها
 • عمر مفید فیلترها تا 10 سال است

3- قابلیت واقعی فلاش بک

 • فواصل دقیق محاسبه شده بین صفحات مجزا
 • توزیع بسیار یکنواخت جریان و فرایند شستشو
 • فیلترهای میکروکلیر می توانند به صورت کامل بک فلاش شوند.

4- صفحه بسته بندی قابل جابجایی

 • صفحه پشتی برای تثبیت مدول
 • سهولت در باز و بسته کردن
 • شستشوی هوشمندانه هر صفحه بصورت مجزا

5- نوآوری در فرایند جوش لیزری

 • غشایی / فیلتر صفحه ای،  دارای ساختار یکپارچه و دوام طولانی مدت می باشد.
 • جوشکاری لیزری پیشترفته
 • برخلاف فرایندهای جوشکاری معمول، در این جوشکاری به لایه غشایی، صدمه ای نمی رسد.

6- محصول جایگزین برای نصب  و راه اندازی فیلترهای تو خالی

 • فشردگی مشابه مدول های فیبری توخالی به اندازه   185m²/m³
 • نگهداری راحت تر
 • هزینه های کمتر
 • مصرف انرژی کمتر

7- توزیع فشار یکسان

 • دانش فنی ویژه خروجی های چندگانه پرمیت
 • فشار توزیعی یکنواخت بر کل سطح غشاء
 • جلوگیری از ایجاد لایه های سطحی منطقه ای

8- تمیز کردن بدون نیاز به مواد شیمیایی

 • حباب های هوا با اندازه های مشخص و دقیق، سطوح غشایی را پاک می کنند.
 • افزودن اکسیژن به صورت همزمان، به لجن فعال، تضمین شده است.
 • نیاز به پاک کننده های شیمیایی، در حداقل مقدار می باشد.