عملکرد آشغالگیرهای نواری

نحوه عملکرد آشغالگیرهای نواری چگونه است؟

نحوه عملکرد آشغالگیرهای نواری به گونه‌ای است که تمامی مواد جامدی که از فواصل بین المان‌های طراحی شده آن بزرگ‌تر باشند را، به دام انداخته و حذف کند.
المان‌های فیلتراسیون در آشغالگیر مکانیکی دارای سرعت بالاتر و عملکرد موثرتر دربه دام انداختن مواد جامد نسبت به آشغالگیرهای میله‌ای می‌باشند. در آشغالگیرهای نواری، فیلتر المان‌ها بر روی مجموعه ای از شفت‌های موازی نصب شده‌اند و یک کمربند متحرک را تشکیل می‌دهند که مواد جامد موجود در فاضلاب را جدا می سازند و آنها را به محل مورد نظر انتقال می دهند.
مواد جامد موجود در جریان فاضلاب بر روی فیلترالمان ها به دام می‌افتند و به سمت بالا بر روی تسمه نقاله حمل می‌شوند تا در عقب واحد تخلیه شوند.

پارامترهای طراحی آشغالگیر نواری مکانیکی

 • عرض کانال فاضلاب
 • عمق کانال فاضلاب
 • نصب با درجات متفاوت 60، 75 و 85 (برای حداکثر بازده، سرعت بالاتر جریان و حذف بیشتر مواد جامد، زاویه پیشنهادی 75 درجه می باشد)
  میزان حداکثر مواد جامد حذف شده توسط آشغالگیر های نواری مکانیکی، به مدل و زاویه نصب آن بستگی دارد. حرکت صفحه می‌تواند مداوم یا متناوب باشد. با این حال عملیات متناوب می‌تواند باعث افزایش به دام اندختن مواد جامد شود.

مزایای آشغالگیرهای نواری

 • بازدهی بالا درفرایند پیش تصفیه
 • امکان انتقال آشغال ها از عمق زیاد
 • حذف کامل مواد با ابعاد بزرگتر
 • عملکرد کاملا اتوماتیک
 • امکان ساخت محصول با مقاومت بیشتر
 • مقاومت بالای لاملا
 • نصب آسان و ارزان
 • هزینه عملیاتی پایین

 برای درک بهتر مطلب ویدئو زیر را مشاهده نمایید.