فرایند تصفیه با دکانتر SBR

فرایند تصفیه با دکانتر SBR

امروزه با افزایش جمعیت و تولید پساب های بهداشتی و صنعتی به دلیل شرایط زیست محیطی و همچنین لزوم استفاده از آب‌های آلوده و بازچرخانی آنها، تصفیه پساب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این رابطه فرایند تصفیه استفاده از روش‌های تصفیه فاضلاب که بتواند پاسخگوی نیازهای فرآیندی در زمینه حصول به کیفیت مورد نیاز کارفرمایان باشد و همچنین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد، مدنظر قرار گرفته است.
مطالعه کنید.

چگونکی فرایند تصفیه SBR

یکی از روش‌های تصفیه فاضلاب (Sequence Batch Reactor) یا به عبارتی فرایند SBR می‌باشد. نظر به اینکه در این روش عملیات تصفیه برخلاف روش های متداول مثل (A2O,MBBR,MLE) در یک تانک انجام شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه بیش از 30 درصد کاهش می‌یابد و لذا استفاده از این روش در فرایند تصفیه فاضلاب طی 30 سال اخیر مدنظر طراحان قرار گرفته است.
با ایجاد تغییراتی در فرآیند SBR با جریان ناپیوسته درحال حاضر فرآیند SBR با جریان مداوم یا SBR پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش فاضلاب ورودی به تانک SBR، هوادهی شده تا عملیات حذف مواد آلی و مواد مغذی از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی انجام شود.
سپس هوادهی قطع و عملیات ته نشینی شروع می شود. در این مرحله میکرو ارگانیسم های موجود در تانک ته نشین شده و فاضلاب تصفیه شده از طریق دکانتر SBR به خارج از تانک هدایت می‌شود. به طور معمول پس از عملیات ته نشینی آب زلال بالای تانک (ارتفاعی بین یک تا دو متر) بایستی تخلیه شود که این امر توسط دکانتر انجام می‌شود. لذا در روش SBR و ASBR در کنار تجهیزات هوادهی جزء تجهیزات اصلی فرایند تصفیه است.
کاربرد اصلی دکانتر در فرایندهای جداسازی مایع از جامد است و درحال حاضر این محصول در تصفیه خانه‌های فاضلاب برای جداسازی آب تصفیه شده از لجن استفاده می‌شود و می‌تواند در تانک‌های هوادهی و تانک‌های هاضم لجن مورد استفاده قرار گیرد.
برای اطلاعات بیشتر مقاله مزایایی دکانتر SBR پیشرفته برای سیستم تصفیه فاضلاب شما را مطالعه کنید