محـدوده خدمـات​

 • مهندسی خرید تامین تجهیزات کالاهای پروژه
 • خدمات پس از فروش
 • سرمایه گذاری
 • آموزش

زمینـه های فعالیت

 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری
 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب صنعتی
 • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مزایـای همکـاری با اسـپینـاس

 •  تسریع و صرفه جویی در خدمات 
 • مهندسی خرید با استفاده از زنجیره خرید در کشور های اروپایی و خاورمیانه
 • ارائه پکیج کامل تجهیزات در صنایع مذکور (سبد کالا) 
 • انجام مهندسی ارزش در خرید پکیج 

خدمات ویژه

 • بازسازی سیستم های فرسوده تصفیه خانه ها
 • توسعه تکنولوژی
 • مهندسی تکنولوژی های خاص
 • خدمات پایلوت