انواع صفحات آشغالگیری

انواع صفحات آشغالگیری

به طور معمول ، چهار نوع صفحه در انواع آشغالگیر مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • میله‌ای (bars)
  • سیم گوه‌ای (wedge wire)
  • صفحه سوراخ دار (perforated plate )
  • توری (mesh)

در این مطلب به معرفی کوتاهی در مورد این صفحات آشغالگیری میپردازیم .

صفحات آشغالگیری میله‌ای

رایج ترین صفحه آشغالگیری نوع میله‌ای است که به خصوص برای آشغالگیرهای درشت دانه و شانه ای استفاده می شود. اشکال میله‌ها شامل گرد ، مستطیل ، ذوزنقه و قطره اشکی می باشد. نوع میله‌ای گرد دارای راندمان به دام اندازی پایین هستند و فقط در شانه‌های میله‌ای که بزرگ هستند استفاده می شوند. صفحات آشغالگیری میله‌ای ذوزنقه‌ای مسیر بازشوندگی رو به جلو دارند و به مواد جامد که از باریکترین دهانه جلوی صفحه عبور می‌کنند اجازه می‌دهند بدون اینکه در بین میله‌ها گیر بیفتند از آن عبور کنند. میله‌های قطره اشکی مزایای میله‌های ذوزنقه‌ای را با ویژگی‌های بهتر جریان هیدرودینامیکی ترکیب می کنند، که مقدار افت فشار را در طول آشغالگیر مکانیکی به حداقل می‌رسانند. شکاف‌های عمودی یا افقی طولانی بین میله ها می‌تواند باعث عبور اجسام بلند و نازک شود.

صفحات آشغالگیری سیم گوه‌ای

صفحات آشغالگیری سیم گوه‌ای، تکامل یافته نوع ذوزنقه‌ای در آشغالگیرهای میله‌ای است و در طرح‌های آشغالگیری بسیار دانه ریز استفاده می شود. دهانه بازشونده باریک تا عریض مانع به دام افتادن مواد جامد در بین دهانه‌ها می‌شود.
دهانه بازشو باریک تر آشغالگیر سیم گوه‌ای باعث ایجاد مش بسیار دانه ریزتر می‌شود، به همین دلیل به جای “میله” به آنها “سیم” گفته می شوند. همچنین صفحات آشغالگیری سیم گوه‌ای، شکاف‌های طولانی و عمودی دارند و توصیه می‌شود که در فرایندهای بیوراکتور غشایی MBR مورد استفاده قرار نگیرد، زیرا در ممبران ها نباید اجسام دراز و نازک مانند مو، روی غشاها جمع شوند.

صفحات آشغالگیری سوراخ دار

صفحات آشغالگیری سوراخ دار، در به دام انداختن مواد جامد نسبت به میله‌ها یا سیم گوه‌ای در هنگامی که آشغال‌ها ریز هستند ( مثل مو) عملکرد بهتری دارند. فناوری صفحات سوراخ دار در حال حاضر با اندازه پایین تر از 1 میلی متر، مداوم در حال پیشرفت است. صفحات آشغالگیری سوراخ دار در مقایسه با مش های میله‌ای یا سیم های گوه‌ای ، از افت فشار بالاتری برخوردار است که به دلایل کاهش سطح موثر در باز شونده‌ها، گرفتگی سوراخ ها و افزایش گرفتگی می باشد.

صفحات آشغالگیری توری

به دلیل محدودیت‌های تولید صفحه‌های سوراخ دار ، از صفحات آشغالگیری توری برای آشغالگیرهای ریز 1 میلی متر و کوچکتر استفاده می شود. مش ها در آشغالگیرها شکننده هستند و می توانند منجر به “جمع شدن” مواد جامد در مش شوند ، که با فرایند آزادسازی مواد جامد به دام افتاده توسط آشغالگیر تداخل دارد. برای جلوگیری از گرفتگی مش، تمیز کردن آن با آب فشار بالا توصیه می شود.