تصفیه پیشرفته بیوراکتور غشایی : MBR

ترکیب فرآیندهای بیولوژیکی با جداسازی غشای (Membrane Separation) یکی از جدیدترین تکنولوژی های تصفیه فاضلاب می باشد که به سرعت در حال رشد در این صنعت است. غشاهای MBR که از نوع اولترافیلتراسیون UF می باشند، جایگزین واحدهای ته نشینی، فیلتراسیون شنی و گندزدایی می شوند که در رو شهای سنتی لجن فعال (Conventional Activated Sludge (CAS برای جداسازی مواد معلق استفاده می شدند.

mbr1

مزایای رقابتی مدول های MicroClear آلمان:

   سادگی در طراحی و بهره برداری
    انعطاف پذیری حداکثری در ابعاد به دلیل ساختار لگو (Lego) مانند
   گرفتگی کمتر به دلیل رژیم خاص جریان هوا
    مقاومت بیشتر ممبران به دلیل جوش لیزری آن به بدنه نگهدارنده
   توزیع یکسان فشار در سطح به دلیل کانالیزه شدن خروج پرمیت
   قابلیت شستشوی معکوس و شستشوی فیزیکی

mbr2

افراد آنلاین

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشتریان

ourclients