پیش تصفیه آب دریا و پسابها

وجود مقادیر زیاد جلبک یا مواد آلی در آب یا پساب، استفاده از یک فرآیند ته نشینی موثر قبل از واحد های فیلتراسیون را الزامی می کند. شناورسازی با هوای اشباع Dissolved Air Flotation یک فرآیند توسعه یافته ته نشینی برای کاربر دهای ذیل می باشد:

nam1

   پیش تصفیه آب دریا قبل از واحدهای آب شیرین کن
   حذف جلبک در آ بهای آشامیدنی
   حذف مواد معلق آلی، COD و فسفات در تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی

nam2

مراحل فرآیندی :

   آشغال گیری درشت و ریز
   انعقاد و لخته سازی
   شناور سازی

nam3

مزایای تکنولوژی Probig

   منطبق شدن با ساختار تانک های بتنی
   حداقل نیاز به فضا به دلیل یکپارچه شدن تانکهای لخته سازی و شناورسازی
   مقاوم در برابر تغییرات زیاد مواد معلق ورودی
   راه کاری موثر در جداسازی خزه و جلبک های دریایی و مواد آلی ریز
   غلظت بالای لجن شناور شده مستقل از میزان مواد معلق ورودی که نیاز به تغلیظ کننده قبل از آبگیری لجن را حذف میکند.

افراد آنلاین

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشتریان

ourclients